Dr. Kiss György Árpád

Akadémikus, egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék. Egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Az MTA-PTE Összehasonlító és Európai Foglalkoztatáspolitikai és Munkajogi Kutatócsoport vezetője. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolájának vezetője. Számos szakmai szervezet tagja, MTA Köztesület tag. Szakterülete a munkajog és a polgári jog kapcsolatának kérdésköre, az alapjogok érvényesülése a munkajogban.