Dr.Rácz Zoltán

Egyetemi docens, Miskolci Egyetem ÁJK Agrárjogi- és Munkajogi Tanszék. A Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat (MTVSZ) tagja (korábban: 1996-2016 MKDSZ tag folyamatosan). Listán bejegyzett polgári jogi, közigazgatási jogi mediátor, korábban büntetőjogi mediátor. 1993-tól egyéni ügyvéd, a B-A-Z. Megyei Ügyvédi Kamara Összeférhetetlenségi és Etikai Bizottságának tagja. Több szakmai szervezet tagja, így: Magyar Munkajogi Társaság; Magyar MunkaügyiKapcsolatok Társaság (jelenleg annak elnöke); MTA köztestületi tag.