Dr. Jakab Nóra

Egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Munka- és Agrárjogi Tanszék, továbbá oktatásfejlesztésért és minőségbiztosításért felelős rektorhelyettes, Miskolci Egyetem. A Magyar Munkajogi Társaság, az MTA Köztesület tagja. Számos nemzetközi és haza kutatási projekt érdemi résztvevője. A Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat (MTVSZ) észak-magyarországi régiójában tanácsadói tevékenységet lát el. Senior kutató tag volt Az esélyegyenlőségtől a Taigetoszig? 111917 OTKA kutatásban, jelenleg A kiszolgáltatottabb fél helyzete a munkavégzési jogviszonyokban az európai és a magyar szabályozás tükrében. K-120158 NKFIH kutatás senior kutató tagja.