Dr. Homicskó Árpád Olivér

Egyetemi docens, Tanszékvezető-helyettes, Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) ÁJK, Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék, továbbá 2010 július 1-je óta nemzetközi és tudományos dékánhelyettes, Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) ÁJK. Tagja a Károli Gáspár Református Egyetem Szenátusának, a KRE-ÁJK Kari Tanácsának, a Szemere Bertalan Kutatóközpont vezetője, a Nemzetközi Ügyek Bizottságának elnöke. A Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat (MTVSZ) dél-alföldi régiójában munkajogi tanácsadó. 2009 óta egyéni ügyvédként is dolgozik munkajogi és társadalombiztosítási, szociális jogi területen, 2015 óta a Szuchy Ügyvédi Irodával együttműködő vezető ügyvéd. Számos szervezet tagja, így tagja a Magyar Munkajogi Társaságnak; a Magyar Munkaügyi Kapcsolatok Társaságnak, a Magyar Jog és Államtudományi Társaságnak, az MTA Köztestületi tagja a Gazdaság és Jogtudomány Osztályban, az MTA VEAB Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudomány Szakbizottság tagja, a Magyar Rektori Konferencia Tehetséggondozó Állandó Bizottságának tagja.