Dr. Rúzs Molnár Krisztina

Dr. Rúzs Molnár Krisztina egyetemi docens a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Szociális Jogi Tanszékén. Jogász, valamint munkaügyi kapcsolatok szakos hallgatóknak tart előadásokat és szemináriumot munkajogból. A munkajog mellett a vitamegoldás, munkahelyi vitamegoldás tárgykörébe tartozó kurzusokat oktat. 2016-tól szervezte meg a szegedi jogi karon a háromféléves, levelező rendszerben működő Általános és Igazságügyi mediátorképzést, amelynek egyben képzésfelelőse, és ahol Mediáció a munkajogban címmel kurzust is tart. A bírósági peres eljárások mellett, ill. helyett alkalmazható ún. alternatív eljárások állnak szakmai érdeklődése fókuszában.