Dr. Balogh Áron Péter

Ügyvéd, a Debreceni Ügyvédi Kamara tagja, Óraadó, Debreceni Egyetem (DE) Állam -és Jogtudományi Kar, Környezetjogi, Munkajogi és Szociális Jogi Tanszékén, a HR-szakjogász képzésében, továbbá a Debreceni Egyetem (DE) Egészségügyi Karon, Social Work in Health Care (MsC) képzésben, angol nyelven, Abszolutóriumot szerzett PhD hallgató a Debreceni Egyetem Marton Géza Állam-és Jogtudományi Doktori Iskolában, doktori kutatási témája: „A kollektív párbeszéd és a kollektív szerződések érvényesülése, lehetőségei és jövője a magyar és európai munkajogban”. Számos publikáció szerzője, konferenciák rendszeres előadója, Okleveles mediátor magyar (Rézler Mediációs Intézet) és angol (University of New Mexico Anderson School of Management, USA) nyelven.