Dr. Nádas György

Egyetemi docens, Debreceni Egyetem (DE) ÁJK, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék. A Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat (MTVSZ) névjegyzéken szereplő tagja. (2005 és 2010 között a Magyar Munkaügyi és Döntőbírói Szolgálat tagja.) Dr. Nádas György egyéni ügyvéd (1997 óta), szakterülete a munkajog, társadalombiztosítási jog mellett a gazdasági jog. Számos szakmai szervezet tagja, például: Magyar Munkajogi Társaság; Magyar Jogász Egylet; illetve több szakmai tisztséget tölt be: a Debreceni Ügyvédi Kamara Oktatási Bizottságának titkára 2010-ig, 2014-ig pedig az elnöke; a Magyar Munkajog e-folyóirat szerkesztő bizottságának tagja. 2014-ben az igazságügyi miniszter a munkaügyi bíráskodás helyzetét áttekintő szakmai munkacsoport tagjává kérte fel, 2017-ben pedig megbízást kapott a kollektív munkaügyi viták kérdésének rendezését előkészítő szakértői testület tagságára. A Visegrádon minden évben megrendezésre kerülő Magyar Munkajogi Konferencián rendszeres előadó.