Dr. Solymosi-Szekeres Bernadett

Tudományos segédmunkatárs, Miskolci Egyetem (ME) ÁJK, Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék, továbbá Főtanácsadó, Kúria. Társkutató az OTKA által finanszírozott kutatócsoportban: "A kiszolgáltatottabb fél helyzete a munkavégzési jogviszonyokban az európai és a magyar szabályozás tükrében". A Magyar Munkajogi Társaság, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Akadémiai Bizottság Állam- és Jogtudományi Szakbizottsága Munka- és Szociális jogi Munkabizottságának tagja. Számos munkajogi témájú publikáció szerzője. A Kúria Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiuma Munkaügyi Ügyszaka Joggyakorlat-elemző csoportjának tagja (A munkaviszonyhoz kapcsolódó egyes megállapodások: a versenytilalmi megállapodásra és a tanulmányi szerződésre vonatkozó munkajogi szabályok értelmezésével kapcsolatos bírói gyakorlat).