Dr. Tóth Hilda

Egyetemi docens, Miskolci Egyetem (ME) Állam-és Jogtudományi Kar, Agrár- és Munkajogi Tanszék. A Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat (MTVSZ) Észak-magyarországi régiójának koordinátora. Egyéni ügyvéd 2001-től. Számos szakmai szervezet tagja, például: Magyar Munkajogi Társaság; Magyar Munkaügyi Kapcsolatok Társaság; Magyar Munkajogi Bírák Egyesülete; Magyar Agrárjogi Egyesülete, Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete, MTA Köztesület tag, stb. Szerkesztőbizottsági tag a „Magyar Munkajog” című e- folyóiratnál, az Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Európai Szemle című e-folyóiratnál, a Miskolci Jogtudó című e-folyóiratnál.