Dr. Berke Gyula

Tanszékvezető egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék, Tudományos főmunkatárs, MTA, az MTA-PTE Összehasonlító és Európai Foglalkoztatáspolitikai és Munkajogi Kutatócsoport tagja, Kúriai főtanácsadó. Számos szakmai szervezet tagja, MTA Köztesületi tag. Szakterülete a munkajogi jogutódlás és a kollektív munkajog.