Dr. Konta Éva Mercédesz

Jogi szenior szakértő, Humánerőforrás Gazdálkodási Igazgatóság, OTP Bank Nyrt. 2012 óta foglalkozik munkajoggal, dolgozott munkajogra specializálódott ügyvédi irodában, majd a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Munkajogi és Szociális Jogi Tanszékén egyetemi tanársegédként. A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi szakjogász képzésének hallgatója. PhD kutatási témája a munkavállaló vétkes kötelezettségszegéséért alkalmazandó hátrányos jogkövetkezmények, valamint a „whistleblowing” kérdésköre, melynek kapcsán – egyebek mellett – kutatásokat végzett Németországban (Institute for Labour Law and Industrial Relations in the European Community) és az Egyesült Államokban (Indiana University).

Számos publikációja jelent meg a munkajog különböző tárgyköreiben.