Dr. Bankó Zoltán

Egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék, Tudományos főmunkatárs, MTA, az MTA-PTE Összehasonlító és Európai Foglalkoztatáspolitikai és Munkajogi Kutatócsoport tagja. A Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat (MTVSZ) Dél-dunántúli Régió koordinátora. Számos szakmai szervezet tagja, MTA Köztesületi tag. Szakterülete az atipikus munkajogviszonyok, a munkajogviszony megszűnése, megszüntetése.